POČETNA 2018-06-28T06:50:36+00:00

KONTAKT TELEFON

+381 63 439 671

ADRESA

Timočka 10, ulaz I, Beograd

KONTAKT TELEFON

+381 63 439 671

ADRESA

Timočka 10, ulaz I, Beograd

O NAMA

Advokatska kancelarija je specijalizovana za zastupanje pravnih i fizičkih lica u izvršnim i parničnim postupcima pred privrednim i sudovima opšte nadležnosti. Imamo značajno iskustvo u radu u privrednim sporovima i stečajnim postupcima.
Takođe, kancelarija se bavi i zastupanjem pravnih lica u zaštiti autorskih i srodnih prava i patentnih prava pred Zavodom za intelektualnu svojinu kao i zastupanjem fizičkih i pravnih lica u određenim krivičnim stvarima vezanim za privredu, medije i povrede intelektualne svojine.
Kancelarija već 6 godina sa uspehom i sa ogromnim brojem predmeta u radu, zastupa “RAIFFEISEN BANKU” ad Beograd u svim postupcima izvršenja protiv dužnika na teritoriji cele Republike Srbije.

Kancelarija ima razvijenu komunikaciju sa klijentima kojima se podnose sedmični izveštaji o stanju i toku predmeta. Pre utuženja vrše se analize dužnika pretraživanjam odgovarajućih registara i sajtova, u zavisnosti od čega se upućuju opomene pred utuženje, zakazuju eventualni sastanci sa dužnicima i pristupa utuženju.
Kancelarija ima 5 članova advokata, 10 advokatskih pripravnika i 2 administrativna radnika. Postoji uhodana mogućnost brzog formiranja posebnog tima izvršilaca za određene grupe predmeta.

Advokatska kancelarija je specijalizovana za zastupanje pravnih i fizičkih lica u izvršnim i parničnim postupcima pred privrednim i sudovima opšte nadležnosti. Imamo značajno iskustvo u radu u privrednim sporovima i stečajnim postupcima.
Takođe, kancelarija se bavi i zastupanjem pravnih lica u zaštiti autorskih i srodnih prava i patentnih prava pred Zavodom za intelektualnu svojinu kao i zastupanjem fizičkih i pravnih lica u određenim krivičnim stvarima vezanim za privredu, medije i povrede intelektualne svojine.
Kancelarija već 6 godina sa uspehom i sa ogromnim brojem predmeta u radu, zastupa “RAIFFEISEN BANKU” ad Beograd u svim postupcima izvršenja protiv dužnika na teritoriji cele Republike Srbije.

Kancelarija ima razvijenu komunikaciju sa klijentima kojima se podnose sedmični izveštaji o stanju i toku predmeta. Pre utuženja vrše se analize dužnika pretraživanjam odgovarajućih registara i sajtova, u zavisnosti od čega se upućuju opomene pred utuženje, zakazuju eventualni sastanci sa dužnicima i pristupa utuženju.
Kancelarija ima 5 članova advokata, 10 advokatskih pripravnika i 2 administrativna radnika. Postoji uhodana mogućnost brzog formiranja posebnog tima izvršilaca za određene grupe predmeta.

Nalazimo se u reprezentativnom poslovnom prostoru u Beogradu, na Vračaru, u ul. Timočkoj br.10.
Svi advokati i pripravnici raspolažu automobilima tako da se zastupanja vrše po teritoriji cele republike.
Kancelarija je dobro tehnički opremljena sa računarima, skenerima i štampačima, a tokom rada se koriste operativni programi za formiranje predmeta i rukovođenje bazom podataka (analize stanja i toka predmeta, statusa, učinka itd.) kao i elektronske baze podataka Paragraph press I Ing pro. Koriste se sistemi i procedure zaštite podataka.

Nalazimo se u reprezentativnom poslovnom prostoru u Beogradu, na Vračaru, u ul. Timočkoj br.10.
Svi advokati i pripravnici raspolažu automobilima tako da se zastupanja vrše po teritoriji cele republike.
Kancelarija je dobro tehnički opremljena sa računarima, skenerima i štampačima, a tokom rada se koriste operativni programi za formiranje predmeta i rukovođenje bazom podataka (analize stanja i toka predmeta, statusa, učinka itd.) kao i elektronske baze podataka Paragraph press I Ing pro. Koriste se sistemi i procedure zaštite podataka.

Stojimo na raspolaganju za sve informacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKT

Pošaljite nam kontakt podatke i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.